Garantie en klachten


Garantie

Ik vind het belangrijk om mijn prentenboek in topconditie aan u te leveren.

Toch komt het wel eens voor dat er een boek kapot gaat tijdens transport of

dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Wettelijk gezien, bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij mij hierover te maken.

Het is natuurlijk fijn als u dit zo spoedig mogelijk meldt,

dan kan ik u kosteloos een nieuw boek toezenden, nadat ik het kapotte boek heb ontvangen.

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.

Laat dit dan graag zo snel mogelijk aan mij weten via martine@allergiemama.nl.